Conform Normativului P118/2-2013, art. 6.1, alin. (4) dotarea clădirilor cu instalaţii cu hidranţi exteriori este necesară în urmatoarele cazuri:

 • clădiri închise din categoriile de importanţă excepţională A ori deosebită B;

 • clădiri înalte;

 • clădiri foarte înalte;
 • clădiri cu săli aglomerate;

 • clădiri de sănătate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • au capacitatea maximă simultană mai mare de 100 de persoane;
  • au peste 2 (două) niveluri şi aria construită mai mare de 600 mp;
 • clădiri de cultură sau învăţământ, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
  • au mai mult de 2 (două) niveluri supraterane şi aria construită mai mare de 600 mp;
 • clădiri de sport în care se pot afla simultan mai mult de 300 de persoane;

 • clădiri de comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 1.250 mp;

  • clădiri administrative sau de cult, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
  • au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
  • au mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construită peste 600 mp;
 • clădiri pentru turism, precum şi cele cu destinaţia de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • au mai mult de 100 de locuri de cazare;
  • cu aria construită mai mare de 600 mp şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
 • clădiri montane sau din Delta Dunării, cu capacităţi mai mari de 150 de locuri de cazare şi mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane;

 • clădiri de producţie şi/sau depozitare, cu risc mare sau foarte mare de incendiu şi volumul peste 3.000 mc;

 • depozite deschise pentru materiale sau substanţe combustibile, cu aria construită mai mare de 1.200 mp;

 • parcaje subterane, potrivit reglementării specifice;

 • parcaje supraterane închise, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • au mai mult de 10 autoturisme;
  • au peste 2 (două) niveluri;
 • parcaje supraterane deschise dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • au mai mult de 50 de autoturisme;
  • au peste 2 (două) niveluri;
 • clădiri civile subterane, cu excepţia locuinţelor, având aria desfăşurată mai mare de 800 mp;

 • clădiri civile, cu excepţia locuinţelor, având un volum mai mare de 10.000 mc.

În vederea echipării cu hidranţi de incendiu exteriori, pentru clădirile cu funcţiuni mixte se stabileşte riscul de incendiu şi funcţiunea civilă ori de producţie şi/sau depozitare.