Conform Normativului P118/2-2013, art. 4.1, dotarea clădirilor cu instalaţii cu hidranţi interiori este necesară în urmatoarele cazuri:

 • clădiri închise din categoriile de importanţă excepţională A ori deosebită B;

 • clădiri înalte;

 • clădiri foarte înalte;
 • clădiri cu săli aglomerate;

 • clădiri de învăţământ sau cultură, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
  • au aria construită mai mare de 600 mp şi mai mult de 2 (două) niveluri supraterane;
 • clădiri pentru turism, precum şi cele cu destinaţia de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • au mai mult de 50 locuri de cazare;
  • au aria construită mai mare de 600 mp şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
 • clădiri de sănătate/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • au capacitatea maximă simultană mai mare de 50 de persoane;
  • au volumul mai mare de 2000 mc;
 • clădiri şi spaţii (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulaţiile lor comune) pentru comerţ cu aria desfăşurată mai mare de 600 mp;

 • clădiri administrative ori de cult, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
  • au aria construită mai mare de 600 mp şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;
 • clădiri de sport în care se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane;

 • clădiri şi spaţii (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulaţiile lor comune) de producţie şi/sau depozitare cu aria desfăşurată mai mare de 600 mp şi risc mare sau foarte mare de incendiu;

 • clădiri şi spaţii (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulaţiile lor comune) subterane, cu excepţia locuinţelor, având aria desfăşurată mai mare de 300 mp;

 • clădiri civile, cu excepţia locuinţelor şi a celor menţionate la lit. a)-l), având aria construită mai mare de 600 mp şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;

 • parcaje supraterane închise, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • au mai mult de 10 autoturisme;
  • au peste 2 (două) niveluri;
 • parcaje supraterane deschise, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • au mai mult de 50 de autoturisme;
  • au peste 2 (două) niveluri;
 • parcaje subterane conform prevederilor reglementării tehnice specifice în vigoare.

În vederea echipării cu hidranţi de incendiu interiori, pentru clădirile cu funcţiuni mixte se stabileşte funcţiunea civilă ori de producţie şi/sau depozitare.