HEALTH & SAFETY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. – acronim HSS Romania- a fost întemeiată în anul 2015, fiind parte a grupului FEQS România și având ca principal obiect de activitate realizarea proiectelor și documentațiilor tehnice necesare obținerii avizelor și autorizaților de securitate la incendiu.

Prin intermediul specialiștilor HSS, vă oferim:

  • consultanță tehnică de specialitate privind investiția dumneavoastră pe linie de securitate la incendiu;

  • realizarea proiectelor și tuturor documentațiilor necesare obținerii avizului și autorizației de securitate la incendiu;

  • proiecte tehnice privind instalațiile de stingere, detectare, alarmare, securitate a incendiilor (iluminat de siguranță, paratrăsnet etc.) și instalații de evacuare a fumului și gazelor fierbinți;

  • consultanță în organizarea și autorizarea evenimentelor în aer liber, amenajarea și monitorizarea  acestora pe toată durata desfășurării spectacolelor, conferințelor sau mitingurilor;

  • asistență tehnică de specialitate privind implementarea măsurilor de conformare la foc, obținerea autorizației de securitate la incendiu și punerea în funcțiune a clădirilor.