Instalațiile de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor – acronim IDSAI – asigură intervenția în timp util în caz de incendiu. Echiparea construcțiilor cu astfel de instalații se face în funcție de categoria, tipul și destinația acestora, precum și de nivelul de stabilitate la incendiu în conformitate cu prevederile normativului P118-3/2015: ”NORMATIV DE SIGURANTA LA FOC, Partea – III- a, Instalații detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor”.

IDSAI respectă cu strictețe normele legale în vigoare, iar că soluțiile oferite de către specialiștii FEQS Group Romania sunt compatibile din punct de vedere tehnic cu necesitățile de conformare la foc și protecție reală a oricărei clădiri.

IDSAI sunt implementate în trei pași :

  • identificarea soluției, proiectarea instalației și avizarea proiectului propus;
  • execuție și integrare;
  • mentenanță.