Conform Normativului P118/2-2013, art. 7.1, dotarea clădirilor cu instalaţii automate de stingere de tip sprinkler este necesară în urmatoarele cazuri:

 • clădiri civile închise din categoriile de importanţă excepţională A ori deosebită B, având densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 420 MJ/mp;

 • clădiri înalte , cu excepţia locuinţelor;

 • clădiri foarte înalte , cu excepţia locuinţelor;

 • platouri de filmare închise, studiouri de televiziune şi scene amenajate în construcţii închise, cu arii mai mari de 150 mp, inclusiv buzunarele, depozitele şi atelierele anexă ale acestora;

 • clădiri închise sau încăperi subterane pentru comerţ, cu aria desfăşurată mai mare de 500 mp şi densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 420 MJ/mp;

 • clădiri închise sau încăperi supraterane pentru comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 1.500 mp şi densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 840 MJ/mp;

 • clădiri închise sau încăperi de producţie dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

  • au risc mare sau foarte mare de incendiu;
  • au densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 420 MJ/mp;
  • au aria desfăşurată de peste 2.000 mp;
 • clădiri închise sau încăperi de depozitare, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

  • au densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 840 MJ/mp;
  • au aria desfăşurată de peste 600 mp;
 • parcaje subterane conform reglementărilor tehnice specifice;

 • parcaje supraterane închise, dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

  • au mai mult de 50 de autoturisme;
  • au mai mult de 3 (trei) niveluri;
  • sunt dispuse în clădiri înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate , indiferent de numărul autoturismelor;
 • alte clădiri civile închise, cu excepţia locuinţelor, având aria construită mai mare de 1.250 mp şi densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 840 MJ/mp;

 • spaţii (o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulaţiile lor comune) cu destinaţia de discotecă sau club, cu aria desfăşurată mai mare de 1.000 mp.

În cazul clădirilor cu mai multe compartimente de incendiu, modul de echipare cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler, se stabileşte pentru fiecare compartiment de incendiu în parte, cu excepţia clădirilor înalte şi foarte înalte.