Performanța companiei este garantată, atât de personalul de specialitate al acesteia, cât și de certificările și autorizațiile acordate de organismele care reglementează domeniul securității la incendiu.

Autorizație CNSIPC proiectare IDSAI

Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu. Document Seria B Nr. 1335/2022.

Autorizație CNSIPC proiectare STINGERE

Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor. Document Seria B Nr. 1337/2022.

Autorizație CNSIPC proiectare SHEVS

Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural- organizat. Document Seria B Nr. 1341/2022.

Autorizație CNSIPC execuție IDSAI

Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu. Document Seria B Nr. 1336/2022.

Autorizație CNSIPC execuție STINGERE

Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră. Document Seria B Nr. 1338/2022.

Autorizație CNSIPC execuție SHEVS

Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți. Document Seria B Nr. 1342/2022.

Autorizație CNSIPC IGNIFUGARE

Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare a materialelor combustibile. Document Seria B Nr. 1334/2022.

Autorizație CNSIPC TERMOPROTECȚIE 1

Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de Termoprotecție cu vopsele termospumante. Document Seria B Nr. 1339/2022.

Autorizaţie CNSIPC TERMOPROTECŢIE 2

Autorizație pentru efectuarea lucrărilor de Termoprotecție cu produse de torcretare. Document Seria B Nr. 1340/2022.

SR EN ISO 9001

Sistem de Management al Calității. Certificat Seria Q nr. 169/2018.

SR EN ISO 14001

Sistem de Management de Mediu. Certificat Seria M nr. 138/2018.

SR EN ISO 27001

Sistem de Management al Securității Informației. Certificat Seria I nr. 103/2018.

SR OHSAS 18001

Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale. Certificat Seria S nr. 121/2018.

Atestat ANRE

Atestat pentru executare de instalatii electrice exterioare/interioare, bransamente aeriene si subterane, 0.4kV. Document Be Nr. 17264/2021.

ISO 14001:2015

Certificat sistem de management de mediu. Cod identificare 084002M/09.04.2021.

ISO 27001:2018

Certificat sistem de management al securității informațiilor. Cod identificare 084002I/09.04.2021.

ISO 45001:2018

Certificat sistem de management al sănătății si securității in munca. Cod identificare 084002H/09.04.2021.

ISO 9001:2015

Certificat sistem de management al calității. Cod identificare 084002C/09.04.2021.