Unde este necesară amplasarea instalaților pentru asigurarea iluminatului de siguranță în caz de incendiu:

Conform cap. 7.23 din Normativul I7-2011, în conformitate cu reglementările specifice referitoare la proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, precum şi SR EN 1838 şi SR 12294 iluminatul de siguranţă se clasifică astfel:

 1. iluminat pentru continuarea lucrului;
 2. iluminat de securitate, care se compune din:
  b.1. iluminat pentru intervenţii în zonele de risc;
  b.2. iluminat pentru evacuarea din clădire;
  b.3. iluminat pentru circulaţie;
  b.4. Iluminat împotriva panicii;
  b.5. iluminat pentru veghe;
  b.6. iluminat pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu;
  b.7. iluminat de siguranţă portabil.

Iluminatul pentru continuarea lucrului

Este parte a iluminatului de siguranţă prevăzut pentru continuarea activităţii normale fără modificări esenţiale.

Conform art.7.23.5.1 din Normativul I7-2011, instalaţii electrice pentru iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului se prevăd în următoarele cazuri:

 1. în locuri de muncă dotate cu receptoare care trebuie alimentate fără întrerupere şi la locurile de muncă legate de necesitatea funcţionării acestor receptoare (staţii de pompe pentru incendiu, surse de rezervă, spaţiile serviciilor de pompieri, încăperile supapelor de control şi semnalizare, ventilatoarelor de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, centralelor de semnalizare, dispecerate, etc.)
 2. în încăperile blocului operator (săli de operaţie, de sterilizare, de pregătire medici, de pregătire bolnavi, de reanimare, etc.)
 3. în clădirile construcţiilor de producţie şi/sau depozitare, laboratoare şi altele similare în care utilajele necesită o permanentă supraveghere.

Iluminatul pentru intervenţii în zone de risc

este parte a iluminatului de securitate prevăzut să asigure nivelul de iluminare necesar siguranţei persoanelor implicate într-un proces sau activitate cu pericol potenţial şi să permită desfăşurarea adecvată a procedurilor de acţionare pentru siguranţa ocupanţilor zonelor, precum şi evacuarea în caz de incendiu.

Conform art.7.23.6.1 din Normativul I7-2011 instalaţi electrice pentru iluminatul de securitate pentru intervenţii trebuie prevăzute în următoarele cazuri:

 1. în locurile în care sunt montate armături (de ex. vane, robinete şi dispozitive de comandă-control) ale unor instalaţii şi utilaje care trebuie acţionate în caz de avarie;
 2. în zonele cu elemente care, la ieşirea din funcţiune a iluminatului normal, trebuie acţionate în vederea scoaterii din funcţiune a unor utilaje şi echipamente sau a reglării unor parametrii aferenţi, în scopul protejării utilajelor, echipamentelor sau persoanelor precum şi în încăperi de garare a utilajelor destinate apărării impotriva incendiilor.

Iluminatul pentru evacuarea din clădire

este parte a iluminatului de securitate destinat să asigure identificarea şi folosirea, în condiţii de securitate, a căilor de evacuare.

Conform art.7.23.7.1. din Normativul I7-2011 instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare trebuie prevăzute în:

 • Clădirile civile şi încăperile cu mai mult de 50 de persoane;
 • Încăperile amplasate la nivelurile supraterane cu suprafaţa mai mare de 300mp, indiferent de numărul de persoane;
 • Încăperile amplasate la nivelurile supraterane cu suprafaţa mai mare de 100mp, indiferent de numărul de persoane;
 • Parcaje subterane şi supraterane închise;
 • Toaletele cu suprafaţa mai mare de 8mp şi cele destinate persoanelor cu disabilităţi
 • Spaţiile de producţie cu mai mult de 20 de persoane sau atunci când distanţa dintre uşa de evacuare si punctul de lucru cel mai depărtat depaşeşte 30m.

Iluminatul pentru circulaţie

este parte a iluminatului de securitate destinat să asigure deplasarea ocupanţilor în condiţii de securitate către căile de evacuare sau către zonele de intervenţie.

Conform art.7.23.8.1 din Normativul I7-2011 instalaţiile electrice pentru iluminatul de securitate pentru circulaţie trebuie prevăzute pe căile de circulaţie din interiorul sălilor de spectacol ale clădirilor şi pe căile de circulaţie din încăperile de producţie din clădiri industriale şi similare.

Conform art.7.23.8.1 corpurile de iluminat ale iluminatului de securitate pentru circulaţie se amplasează în locurile în care este necesar să se asigure publicului, respectiv utilizatorilor, distingerea unor obstacole de pe căile de circulaţie atunci când iluminatul normal lipseşte sau acolo unde iluminatul de evacuare nu este suficient pentru distingerea obstacolelor.

Iluminatul împotriva panicii

este parte a iluminatului de securitate prevăzut să evite panica şi sa asigure nivelul de iluminare care să permită persoanelor să ajungă în locul de unde calea de evacuare poate fi identificată.

Conform art.7.23.9.1 din Normativul I7-2011 instalaţiile electrice pentru ilumantul de securitate împotriva panicii se prevăd în:

 • Încăperi din clădirile publice cu mai mult de 50 de persoane dacă se află la nivelurile subterane şi în încăperi cu peste 100 de persoane dacă sunt amplasate la nivelurile supraterane;
 • Incăperi cu suprafaţa mai mare de 60mp;
 • Spaţiile de producţie cu mai mult de 100 de persoane şi cu o densitate mai mare de 1 persoană/10mp

Instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru veghe

se prevăd în încăperi acolo unde este necesară o supraveghere în timpul nopţii (de exemplu: camere pentru bolnavi, maternităţi, spitale, camine pentru bătrâni şi infirmi, ospicii, si altele similare)

Iluminatul pentru marcarea hidranţilor interiori de incendiu

este parte a iluminatului de securitate prevăzut să permită identificarea uşoară a hidranţilor interiori de incendiu.

Iluminatul de siguranţă portabil

este parte a iluminatului de securitate destinat a fi utilizat în spaţiile fără personal permanent şi este asigurat cu echipament protabil prevăzut cu alimentare proprie.