Conform Normativului P118/3-2013, art. 3.3.1, alin. (1) dotarea cu instalaţie de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu este necesară la urmatoarele tipuri de construcţii şi/sau spaţii:

 • toate categoriile de construcţii/compartimente/spaţii prevăzute, conform reglementărilor specifice, cu sisteme de evacuare a fumului sau sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, cu instalaţii automate de stingere cu apă tip sprinklere, sprinklere deschise – drencere sau pulverizatoare, ceaţă de apă, ori cu substanţe speciale, în condiţiile în care acţionarea acestora se face prin astfel de instalaţii;

 • construcţii închise de importanţă excepţională – A şi deosebită – B, încadrate conform legislaţiei specifice;

 • clădiri înalte , cu excepţia clădirilor cu destinaţia de locuinţe, şi foarte înalte , indiferent de destinaţie;

 • săli aglomerate  şi spaţiile aferente acestora;

 • clădiri închise ori spaţii civile având destinaţie:

  • administrativă, cu aria desfăşurată mai mare de 600 mp;
  • de cultură, cu aria desfăşurată mai mare de 600 mp;
  • de comerţ, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp;
  • de sport, în care se pot afla simultan mai mult de 200 de persoane;
  • de cult, cu peste 300 de persoane;
  • de învăţământ, care adăpostesc peste 200 de persoane;
  • de turism, cu cel puţin 25 de camere sau 50 de locuri de cazare;
  • de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor, având mai mult de 100 de locuri de cazare;
  • de sănătate, cu paturi staţionare/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/adăpostirea bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare de 150mp;
  • învăţământ/educaţie antepreşcolar(ă) (0-3 ani/creşe, centre de zi) şi/sau de învăţământ preşcolar (3-6 ani/grădiniţe, centre de zi)/pentru supravegherea, îngrijirea ori cazarea/ adăpostirea copiilor antepreşcolari şi preşcolari, cu aria desfăşurată mai mare de 150 mp;
 • clădiri ori spaţii civile subterane, cu excepţia locuinţelor, cu aria desfăşurată mai mare de 300mp;

 • parcaje subterane potrivit reglementărilor specifice;

 • parcaje supraterane închise, cu mai mult de 50 de autoturisme;

 • clădiri ori spaţii civile, cu excepţia locuinţelor, cu peste 300 de persoane sau cu aria desfăşurată mai mare de 1.000 mp;

 • clădiri închise ori spaţii de producţie şi/sau depozitare având risc mare sau foarte mare de incendiu şi aria desfăşurată mai mare de 600 mp;

 • depozite închise cu stive având înălţimea mai mare de 4 m.