Vezi certificarile:


Designed by: baseIT
Fire Extinguishing on Quality Standards
Reusim prin calitate!


Acasa >> Serviciu Privat Pompieri
Serviciu Privat Pompieri
Conform Legii nr. 307/2006 și OMAI 158/2007, Feqs Group asigură intervenția cu autospecialele cu spumă/apă și  pompieri atestați profesional, pentru toate obiectivele cu un risc de incendiu ridicat. De asemenea asigurăm supravegherea permanentă a obiectivelor prin posturi fixe, cu pompieri special pregătiți și echipati, având ca obiectiv principal intervenția, salvarea bunurilor și a persoanelor dar și acordarea primului ajutor răniților.
Monitorizarea sistemelor de detectie a incendiilor
Asigurare personal specializat pentru interventie în caz de incendiu (servant pompier, cadru tehnic PSI)
Exerciții de alarmare, evacuare si   stingere a incendiilor prin demonstratii practice periodice
Interventia în caz de incendiu prin echipe specializate si autospeciale de pompieri
Realizare dispozitive de intervenție cu Servanți Pompieri si autospeciale de stins incendiu pentru cladiri, parcuri comerciale si industriale, evenimente si concerte pentru categoriile I - V in conformitate cu Scenariile de  incendiu